Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket van Stichting Voedselbank Ridderkerk dient een aanvraag te worden ingediend met behulp van onderstaand aanmeldingsformulier. Je kan deze in laten vullen door je hulpverlener. Dit kan een hulpverlener zijn waar wij mee samenwerken. Je kan het formulier met de gevraagde bijlagen terugsturen naar:

aanvraag@vbridderkerk.nl

Formulier Aanvraag Voedselpakket

Formulier Inkomen In Eigen Beheer

Lijst met hulpverleners

Bovenstaande formulieren kunnen worden ingevuld met behulp van een van onderstaande instanties:

Schuldhulpmaatje
Gemeente Ridderkerk
Wijkteam
Vluchtelingenwerk
Stichting Present
Het Gilde
Stichting de Overburen
Pameijer
– Bewindvoerders

Of u kunt naar ons spreekuur komen dan kunnen wij kijken of u in aanmerking komt voor de voedselbank (maandag tussen 10.00 en 12.00 uur, dr. colijnstraat 6. Graag vooraf een afspraak maken op telefoonnr 06-44382705).